Nybörjarguider

Rasguide till Alliance

2010-04-05 02:11 #0 av: Frida

Har du svårt att bestämma dig för vad för karaktär du ska spela? I denna artikelserie berättar vi bakgrunden till alla raser och de klasser som finns att välja mellan. Först ut är The Alliance.

The Alliance, eller alliansen, består av mäktiga kulturer och grupper som inte binds samman av tvång eller nödvändighet utan av deras djupa hängivenhet för ära och nobless. Tidigare var alliancen även känd som Alliance of Lordaeron när dess ledarskap var centrerat kring kungadömet Lordaeron. Men när de odöda släppte lös en farsot ödelades landet och alliansen var tvungna att flytta sina trupper till Kalimdor och de södra kontinenterna av Eastern Kingdoms. Förutom Lordaeron förlorade alliansen även kungadömet Alterac medan Dalaran blev neutral i striden mellan the Alliance och the Horde. Även Gilneas hade lämnat alliansen men har nu återvänt.

 

Blorgh, human paladin

Blorgh, human paladin.

Människor
Humans

De nobla människorna från Stormwind är en stolt och ihärdig ras. Under flera generationer har de modigt slagits mot det orciska Horde som alliansens ledande krigskämpar. Just som de trodde att freden hade kommit till deras krigshärjade kungadömen sänkte sig en ännu mörkare skugga över världen. De odöda Scourge släppte lös en otäck farsot som härjade fritt bland människorna och som framgångsrikt decimerade det nordiska kungadömet Lordaeron. De få människor som överlevde flydde söder ut och sökte skydd i Stormwind.

Knappt hade de odöda genomfört sitt drag då de demoniska Burning Legion påbörjade sin invasion av världen. Men mänsklighetens krigare stod emot mot Legionen och hjälpte till att rädda världen från den förestående förstörelsen.

Än idag står Stormwinds försvarare vaksamma mot alla som kan tänkas hota deras heliga land. Belägen vid foten av bergen i Elwynn Forest är Stormwind City en av de sista bastionerna för den mänskliga makten i världen. I sin fars frånvaro styrde barnakungen Anduin Wrynn över Stormwinds folk som stod fast vid sitt åtagande i det mäktiga Alliance.

Efter många år i fångenskap är kung Varian Wrynn åter tillbaka på sin tron och väntar sig din hjälp för att fortsätta skriva mänsklighetens storslagna historia.

Rasspecialiteter:

 • Lättare att se igenom stealth
 • Ökad spirit
 • Får 10% mer i reputation
 • Ökad expertice med Sword och Mace
 • Kan ta sig ur fällor

Valbara klasser: Mage, Priest, Paladin, Rogue, Warlock, Warrior.
Startområde:  Elwynn Forest, Eastern Kingdoms
Huvudstad: Stormwind
Riddjur: Häst

 

WoWScrnShot_011910_223432.jpg

Dorm, dwarf warrior. Spelas av TStone

Dvärgar 
Dwarfs

De orubbliga dvärgarna från Ironforge spenderade oräkneliga generationer på att gräva efter skatter dolda djupt ner i jorden. Trygga i deras ogenomträngliga befästning i Ironforge Mountain begav sig dvärgarna sällan längre än till de snöklädda bergen i Dun Morogh. Men när orcerna invaderade Azeroth för att erövra människornas, alvernas och dvärgarnas länder erbjöd sig dvärgarna att gå med i det storslagana Alliance. De motståndskraftiga och skickliga dvärgarna visade sig vara de allierade styrkornas ryggrad och visade vägen till seger efter seger.

För en tid sedan framdagade dvärgarna en rad av ruiner som bar på ledtrådar till dvärgarnas glömda arv. Besluten att finna sanningen om sitt folks mytomspunna förlutna beordrade kung Magni Bronzebeard att dvärgarna skulle ställa om sin industri från gruvdrift och ingenjörskonst till arkeologi. Magni hjälpte till att grunda Explorers' Guild of Ironforge, en grupp som är ytterst hängivna åt att undersöka den antika världen och att utforska dvärgarnas sägensrika existens. Kan det verkligen vara sant att Titanerna skapade dvärgarna från sten när världen ännu var ung?

Rasspecialiteter:

 • Kan anta Stoneform
 • Ökad chans för att få en critical hit med Guns
 • Resistens mot olika sorters Frostskada
 • Kan spåra gömda skatter
 • Ökad expertice med Mace

Valbara klasser: Hunter, Rogue, Paladin, Priest, Warrior.
Startområde: Dun Morogh, Eastern Kingdoms
Huvudstad: Ironforge
Riddjur: Getter

 

Gnome warlock

Lockiey, gnome warlock.

Gnomer 
Gnomes

De originella och ofta brillianta gnomerna är en av världens underligaste raser. Med sin besatthet för att utveckla radikala nya teknologier och konstruera makalösa maskiner är det ett under att några gnomer har levt tillräckligt länge för att kunna reproducera sig.

Gnomerna frodades i den fantastiska teknologistaden Gnomeregan och delade det gröna Dun Moroghs resurser med sina grannar dvärgarna. Även om Ironforges dvärgar också har en fallenhet för teknologi och ingenjörskonst så är det gnomerna som har stått för de kritiska och visionära ritningarna för de flesta av dvärgarnas vapen och ångdrivna fordon.

Gnomerna tjänade the Alliance väl under der Andra kriget, men konstigt nog vägrade de att skicka minsta lilla person för att undsätta sina allierade under the Legionens senaste invasion. Även om deras konstruktioner hjälpte att vända turen mot the Burning Legion så var människorna och dvärgarna chockade av gnomernas val att hålla tillbaka sina modiga trupper och piloter.

När kriget var slut upptäckte the Alliance orsaken till gnomernas plötsliga tillbakadragande. Tydligen hade en uråldrig och barbarisk ondska väckts från underjorden och invaderat Gnomeregan. Eftersom alliansens prioritet var att besegra Legionen valde gnomerna att ta strid själva. Trots att de stred tappert för att rädda sin älskade stad var Gnomeregan oåterkalleligt förlorad.

Nästan hälften av den gnomiska rasen raderades vid Gnomeregans fall. De sårade gnomer som överlevde flydde till säkerhet i dvärgarnas fästning Ironforge. Åter hängivna alliansens agenda spenderar gnomerna tid på att utforma strategier och vapen som kommer hjälpa dem att återta sin ödelagda stad och bygga en bättre framtid för sitt folk.

Rasspecialiteter:

 • Kan ta sig ur fällor
 • Ökad Intelligence
 • Resistena mot Arcaneskada
 • Ökad skill i Engineering

Valbara klasser: Mage, Rogue, Warlock, Warrior.
Startområde: Dun Morogh, Eastern Kingdoms
Huvudstad: Ironforge
Riddjur: Mechanostrider

 

Atela, night elf hunter

Atela, night elf hunter.

Nattalver 
Night elfs, kort kallade nelfs.

I tio tusen år frodades de odödliga nattalvernas druidiska samhälle i Ashenvale Forest. Men sedan slets idyllen av deras uråldriga civilisation sönder av the Burning Legions invasion. Ledda av Arch-Druid Malfurion Stormrage och prästinnan Tyrande Whisperwind reste sig de mäkta nattalverna för att möta det demoniska angreppet. Undsatta av de nyanlända orcerna och människorna  lyckades nattalverna sätta stopp för Legionens framfart och besegra deras ledare, demon lorden Archimonde. Trots segern tvingades alverna offra sin odödlighet och se sina älskade skogar brinna.

I efterdyningarna av den hemska striden hjälpte Malfurion och Tyrande sitt folk att återuppbygga sina splittrade byar. Långsamt började nattalverna även vänja sig vid sin dödlighet. Men en sådan omställning var långt ifrån enkel och det var många nattalver som inte kunde ta åt sig insikten om att åldras, bli sjuk och försvagas.

I ett försök att återfå sin odödlighet planerade en grupp envisa druider att plantera ett speciellt träd som skulle återställa länken mellan andarna och den eviga världen. När Malfurion fick höra talas om dessa planer varnade han dem för att naturen aldrig skulle välsigna en sådan självisk handling. Kort därefter försvann Malfurions ande in i the Emerald Dream. Trots att hans vänner försökte hitta hans förlorade ande fanns bara hans kropp kvar, sovandes i hans Barrow Den.

När Malfurion nu var borta blev Fandral Staghelm, ledare över de som ville plantera trädet, nattalvernas nya Arch-Druid. Raskt hade han och hans anhängare gått vidare med sina planer och planterat det eminenta trädet Teldrassil på Kalimdors stormiga norra kust. Under deras omvårdnad frodades trädet och sköt snart i höjd ovan molnen. I skymningsljuset bland det kolossala trädets grenar rotades med tiden den fantastiska staden Darnassus. Men trädet hade inte naturens välsignelse och föll snart för Legionens korruption som smittade djurlivet och trädet med ett växande mörker.

Rasspecialiteter:

 • Shadow meld - Kan smälta in i skuggorna
 • Svårare för fiender att träffa med vapen och spells
 • Har en speciel Whispform när de är döda för att kunna röra sig snabbare
 • Resistenta mot Natureskada

Valbara klasser: Druid, Hunter, Rogue, Priest, Warrior.
Startområde: Teldrassil, Kalimdor
Huvudstad: Darnassus
Riddjur: Tiger

 

Sendacana, draenei priest

Sendacana, draenei priest.

Draenei (Kräver expansionen The Burning Crusade!)

För länge sedan, i världen Argus, drog den brillianta och magiskt begåvade rasen eredar till sig uppmärksamhet från Sargeras, Förgörare av världar. Sargeras erbjöd onämnd makt till eredars tre ledare, Kil'Jaeden, Archimonde och Velen, i utbyte mot deras odiskutabla lojalitet. En bekymrande vision uppenbarade sig senare för Velen som såg eredar förvandlas till oerhörda demoner - de första kännande medlemarna av Legionen som skulle komma att växa till ofantlig storlek och decimera allt liv.

Trots Velens varningar bestämde sig Kil'Jaeden och Archimonde för att acceptera Sargeras erbjudande. Velen var förtvivlad över sina forna vänners val och bad om hjälp. Till sin förvåning and lättnad hörsammades hans böner av en av de välvilliga naaru. Dessa energiväsen hade, precis som Velen, förutsett formandet av the Burning Legion.

Naaruerna erbjöd sig att valla Velen och andra troende till säkerhet. I all tysthet samlade Velen ihop de av eredar som verkade pålitliga och kallade dem draenei, "de landsförvisade". När Sargeras återvände till Argus och förvandlade många villiga eredar till demoner lyckades draeneierna med nöd och näppe fly från sin hemvärld. Rasande svor Kil'Jaeden att leta efter Velen till tidens ände.

Medan the Burning Legion jagade draeneierna genom kosmos instruerade naaruerna de förvisade i Ljusets väg. Djupt berörda svor draeneierna att ära Ljuset och upprätthålla naaruernas ideal.

Med tiden bosatte sig draeneierna i en avlägsen värld och träffade på de shamanistiska orcer som bodde där. Draeneierna kom att kalla sitt nya hem Dreanei, "de landsförvisades tillflykt". Men kil'Jaeden fortsatte sin jakt på de förvisade och fick så småningom kännedom om den idylliska världen och dess oanande invånare.

Genom shamanen Ner'zhul började demon lorden att korrumpera orcerna. Men när Ner'zhul vid ett visst skede vägrade att tjäna legionens agenda vände sig Kil'Jaeden till Ner'zhuls lärling. Gul'dan hetsade orcerna till ett vanvett av blodtörst och det nyligen formade Horde började slakta de fridfulla Draenei.

Orcernas kampanj mot draeneierna var brutalt effektiv. Över 80% av rasen Draenei utplånades. Men en liten grupp överlevande fanns kvar, den ädla Velen var en av dem.

Genom Medivhs Mörka Portal fortsatte orcerna för att invadera Azeroth. Många år senare, efter det Andra kriget, kom Draenor att slitas i styckn av Ner'zhuls extra portaler.

Nyligen fick Velen och de resterande överlevande draenei kontroll över en av Tempest Keeps satellitstrukturer och använde den för att fly till Azeroth. I sitt sökande efter hjälp allierade de sig med the Alliance för att fortsätta sin oändliga kamp mot the Burning Legion.

Rasspecialiteter:

 • Ökad skill i Jewelcrafting
 • Kan hela sig själv eller andra över ett tidsspann
 • Ger medlemmarna i sitt party en ökad chans att träffa med vapen och spells
 • Resistenta mot Shadowskada

Valbara klasser: Hunter, Mage, Paladin, Priest, Shaman, Warrior.
Startområde: Azuremyst Isle, Kalimdor
Huvudstad: Exodar
Riddjur: Elekk

 

Worgen, ny ras i cataclysm

Worgen, bild lånad från worldofwarcraft.com.

Worgen (Kräver den kommande expansionen Cataclysm!)

Worgen är en ras med vilda vargbestar vars namn inger fruktan. Dokument indikerar att worgen existerade under en period i Kalimdor. Nya bevis föreslår att deras sanna ursprung kan ha ett samband med nattalverna och en hemlig druidorden från Kalimdors avlägsna ursprung. Men tills nya bevis kommer i dagen är denna infromation endast spekulativ.

Worgens första verifierade framträdande i Eastern Kingdoms har spårats tillbaka till det Tredje kriget när archmage Arugal använde vargbestarna som ett vapen mot the Scourge. Arugals vapen gick dock snart emot honom när worgens förbannelse snabbt spred sig bland den mänskliga populationen och förvandlade vanliga män och kvinnor till omättliga vilda djur.

Valbara klasser: Druid, Hunter, Mage, Warlock, Warrior, Priest, Rogue.

 

Angående Death Knights
Alla dessa raser kan välja att skapa en karaktär av klassen Death Knight. Men denna klass kräver att man har den andra expansionen, The Lich King, samt att man har minst en karaktär som är level 55 eller högre.

 

Denna artikel är baserad på text som (fritt) översatts från de instruktionsböcker som följer med World of Warcraft samt de två expansionerna. En del text/information är hämtad och översatt från worldofwarcraft.com samt från information som ges i spelet.
Tack till er som ställde upp med bilder på era karaktärer!

Värdinna på Fantasy
Medarbetare på World of Warcraft

Anmäl
2010-04-05 14:22 #1 av: ali97

jätter bra artikel

Anmäl
2010-04-05 17:36 #2 av: Frida

Tack så mycket Skrattande

Värdinna på Fantasy
Medarbetare på World of Warcraft

Anmäl
2010-04-05 19:38 #3 av: kicki13

Jätte bra artikel Cool

Anmäl
2010-04-11 16:25 #4 av: Killer

fan vad jobbigt att läsa allt. Men hur bra som helst va artikeln! :D

Anmäl
2011-06-29 11:57 #5 av: thecatdoggy

Spelar Wow hos min kompis ibland :) De nya karaktärerna är coola och bra artikel Glad

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.